Volver a los detalles del artículo Para dar trela. Manual Práctico de Fraseoloxía Galega. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia-Secretaría Xeral de Política LingüísticaCentro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2016, ISBN: 978-84-453-5223-6, 294 pp. Descargar Descargar PDF